Vilkår og betingelser

Generelt

Denne nettsiden bruker HTML5 og styres av Wireless Works (nettstedoperatør). Vennligst les og forstå Retningslinjer for Personvern før du kobler deg til tjenestene Ninjasplay.com tilbyr.

Ninjasplay tillater Spilleren å spille ubegrensede HTML5 spill. Nettstedoperatøren forventer at han/hun bruker internett med høflighet og respekt, og blir kjent med nettsiden og at man bruker internett på en vettug måte.

Når man betaler for abonnement på Ninjasplay godtar Brukeren avtalen med alle lovlig gjenkjennelige virkemidler og erkjenner at han/hun ugjenkallelig godtar alle vilkår, betingler, obligasjoner, garantier og andre provisjoner fremstilt i denne avtalen.

Den originale teksten i Vilkår og Betingelser ble skrevet på engelsk, og alle tolkninger av disse vil være basert på den originale engelske teksten. Hvis Vilkår for Bruk blir oversatt til andre språk, vil den originale engelske versjonen råde.

For å kunne bruke innholdet hos Ninjasplay må medlemmer være minst atten (18) år gamle. Brukeren garanterer herved at hun/han er minst atten (18) år gammel og har lovlig kapasitet til å inngå avtaler av denne typen.

Valgbarhet

For å kunne bruke innholdet hos Ninjasplay må medlemmer være minst atten (18) år gamle. Brukeren garanterer herved at hun/han er minst atten (18) år gammel og har lovlig kapasitet til å inngå avtaler av denne typen.

Registrasjon

Medlemmer må ikke oppgi falsk informasjon. Kontoer er ikke overførbare.

Når medlemmer registrerer seg vil det oppgitte telefonnummeret automatisk bli brukt som brukernavn. Derfor er det viktig at det riktige telefonnummeret blir skrevet inn nøyaktig. Velkomst-SMSen vil også bli sendt til dette nummeret. Typisk vil brukeren være ansvarlig for alle aktiviterer som blir gjort på kontoen deres. Misbruk av kontoen kan resultere i at brukeren blir utestengt fra Ninjasplay.

Hvert medlem skjelnes fra andre medlemmer basert på telefonnummeret som også brukes til levering av innhold.

Abonnement

Hvis medlemmer valgte å kjøpe abonnement, vil abonnementperioden automatisk bli fornyet når perioden går ut, med mindre tjenesten stoppes.

Brukere vil få full tilgang til innhold på Ninjasplay så fort de kjøper abonnement. Abonnement starter umiddelbart.

Ukentlige abonnement vil automatisk bli fornyet ved utløp. Hvis vi mottar avbestillingsforespørsel etter fornyelse, vil innholdslenker forbli aktive til utgåelsesdatoen på den nåværende abonnementsperioden.

Nettstedoperatøren belaster brukerne for det ukentlige abonnementet og eventuelle gjeldende skatter og avgifter deretter samme dagen som abonnementet startet til brukeren har avsluttet abonnementet i henhold til ovennevnte forhold. Når en person registrerer seg som bruker hos Ninjasplay må de fylle ut informajson om betalingsmetoder, som telefonnnummeret de vil bruke.

Brukere kan avslutte abonnementet ved å sende en epost til no@ninjasplay.com eller å sende SMS NINJA STOPP til 2002.

Abonnementkostnader (99 NOK) vil belastes for en uke av gangen. Ninjasplay vil deaktivere tilgang til tjenesten så snart abonnementet utløper, eller hvis abonnementet ikke betales.

Angrerett

Hvis du kvalifiserer for å få pengene tilbake, vil abonnementet automatisk bli kansellert og du vil ikke lenger ha tilgang til Ninjasplay innhold.

Bruksvilkår for konto

Brukere må ta fullt ansvar for utstyret som påkreves for å navigere på Ninjasplay (datamaskin, brukervare, telekommunikasjonssystemer o.l). På samme måte ligger kostnadene ved å bruke ovennevnte utstyr hos våre brukere.

Ved å laste opp eller skrive inn innhold på Ninjasplay, hvis en slik type funksjon er tilgjengelig for brukeren, erkjenner han/hun at han/hun innehar alle rettigheter eller har fått samtykke fra samtlige rettmessige eiere av innholdet som lastes opp/skrives inn. I tilfelle Ninjasplay pådrar seg tap i tilknytning til en bruker som har lastet opp eller skrevet inn innhold som han/hun ikke har rettigheter til, forbeholder Ninjasplay seg til å søke kompensasjon for dette tapet fra brukerne.

Intellektuelle rettigheter

Opphavsrettslovgivning beskytter alle rettigheter til uvesentlig eiendom til Ninjasplay som merkevarer, opphavsrett, tekster, bilder og logoer. Brukere har ikke lov til å bruke disse rettighetene både direkte og indirekte ved å kopiere, reprodusere eller bruke deler av nettstedet uten forhånds skriftlig tillatelse fra Ninjasplay, da dette vil utgjøre et brudd på de nevnte rettighetene. Handlinger som krenker Ninjasplays immaterielle rettigheter, vil bli motarbeidet med et påbud fra nemnda uten forvarsel.

Modifisering/Sletting

Ninjasplay forbeholder seg retten til å slette / endre kontoer, som ifølge nettstedet har en oppførsel som er uforenlig med dens prinsipper eller med andre medlemmers interesser. Medlemmer har bare lov til å bruke Ninjasplay til privat bruk. Det er dermed strengt forbudt å bruke nettstedet til profesjonelle, reklame- og salgsfremmende eller kommersielle formål. Det er også mot reglene å bruke nettstedet til å spre innhold som kan tolkes som støtende for andre medlemmer (basert på rase, seksuell legning, politisk eller religiøs tro).


Utelukkelser

Ninjasplay forbeholder seg retten til å ekskludere et medlem uten forvarsel i følgende tilfeller:
1. Misbruk av tjenesten
2. Brudd på gjeldende vilkår og betingelser
3. Deling av informasjon om andre medlemmer (telefonnummer osv.)
4. Ulovlig atferd, ikke-etisk, uansvarlig eller annen atferd som kan tolkes som trakassering mot andre medlemmer
5. Kontoer som anses som uredelige
6. Generell uakseptabel oppførsel som definert av nettstedet
7. Alt innhold som anses som et direkte brudd med loven, samt tilfeller av trakassering, vil bli rapportert til de relevante myndighetene, inkludert IP-adressen til medlemmet, tidspunktet for opprettelsen og all annen nødvendig informasjon.

Betalingsbetingelser

Betaling på Ninjasplay kan bare gjøres via transportører koblet til denne tjenesten.

Telefonen som brukes må tilhøre medlemmet, eller eieren må ha gitt medlemmet tillatelse til å bruke telefonen. I tilfelle svindel angående den brukte telefonen, kan Ninjasplay ikke holdes ansvarlig. I tilfelle uenighet om betalingen, må medlemmene umiddelbart informere Ninjasplay via kundeservice på no@ninjasplay.com (24/7) eller ringe 21939712 (man-fre 09-17h).

Ninjasplay forbeholder seg retten til å endre betalingsbetingelser, priser samt innholdet i tilbud og tjenester. Disse endringene trer i kraft for alle nye medlemmer. Hvis Ninjasplay skulle endre priser, vil eksisterende kunder bli varslet 30 dager før endringen trer i kraft. Alle medlemmer som ikke er enige i denne endringen, må varsle kundeservice eller kansellere abonnementet innen disse 30 dagene.

Kundeservice

Alle kunder som sender en e-post til no@ninjasplay.com (24/7) vil bli svart på innen 48 timer, med mindre helligdager kan forårsake en forsinkelse. Eller ring 21939712 (man-fre 09-17h)

Tjenesteforstyrrelser

Noen ganger kan det være tjenesteforstyrrelser som er utenfor Ninjasplays kontroll. I slike tilfeller kan det hende at levering av innhold ikke er mulig. Levering av innhold vil gjenopptas når tekniske feil er løst.